logo

09133977477

به همت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی  شهرستان کوهبنان

برگزار کننده:موسسه فرهنگی هنری توتیای بام کویر